Crogen Estate

Change Language Wales UK

Stags a Ieir

Hyd yn oed os nad ydych chi'n bwriadu cynnal eich priodas gyda ni yng Nghrogen, rydym yn gobeithio y byddwch yn cytuno mai dyma'r lle perffaith ar gyfer penwythnos i ffwrdd gyda'ch ffrindiau agosaf! Y Coets Dy yw'r ganolfan ddelfrydol ar gyfer yr holl weithgareddau i gynllunio ar gyfer eich gwyliau penwythnos, gyda'i gegin fawr, ystafell fwyta ac ystafell eistedd ymlaciol. Mae cymaint i'w wneud - neu i beidio a'i wneud! - dros y penwythnos. Chi biau'r dewis ...

Ar gyfer Stags, mae yna 'Get Wet' gyda’i gwrs rhaffau uchel, saethu peli paent ac adeiladu rafft. Mae yna gyrsiau golff ar gael yn y Bala a Llangollen, chwaraeon dŵr a physgota ar yr Afon Ddyfrdwy (sy'n rhedeg trwy'r dir Crogen!), cwrt tennis - unrhyw beth y dymunwch bron, a hynny ar garreg y drws - ​​gweler ein tudalen gweithgareddau awyr agored ar gyfer arweiniad da. Yn ogystal, mae yna ‘zorbio’ (hydro a chyfrwy) ger y Bala, beiciau cwad neu gartio ger Cerrig (dim ond 20 munud i ffwrdd) - digon i gael yr adrenalin yn pwmpio! Gallwch chi goginio drosoch eich hunain, gallwn ddarparu arlwywr - neu gallwch bicio i fyny'r ffordd i'r dafarn! O, a gellir dod â gwin at y drws ...

Ar gyfer Ieir, gallwch naill ai fod mor egnïol a chystadleuol a’r partïon Stag (gweler uchod!) neu gallwch ymlacio gyda phecyn Spa yn The Springs, ger Dinbych. Gallwch fynd ar fws mini (gweler ein rhestr o gyflenwyr ar gyfer minicabs), ymlacio drwy'r dydd, a dod yn ôl i'r Coets Dŷ clyd - naill ai i goginio gyda'ch gilydd, neu ddifetha eich hun gyda swper wedi ei goginio ar eich cyfer.