Crogen Estate

Change Language Wales UK

Mae ein hadain breifat sydd newydd ei hadnewyddu wedi ei lleoli oddi mewn i Neuadd Crogen, gyda golygfeydd tuag at  yr Afon Ddyfrdwy

  • Mynedfa breifat a lle parcio
  • 1 ystafell wely ddwbl gydag ystafell ymolchi en suite  eang a chawod
  • 1 ystafell wely dau wely gydag ystafell ymolchi en-suite a chawod
  • Mae soffa gwely dwbwl yn yr ystafell eistedd
  • Cegin hyfryd gydag Aga ac ardal fwyta
525864 926738 Chairs-on-lawn.jpg IMG1022 NorthWalesCommercialPhotographerCelynnenPhotography090 Wing-7-Small.jpg Wing-dble-bed.jpg Wing-Ext-Small.jpg Wing-fireplace.jpg Wing-kitchen.jpg Wing-sitting.jpg Wing.jpg