Crogen Estate

Change Language Wales UK

Wedi ei osod o fewn tiroedd y Stâd, mae'r Coets  Dŷ yn cysgu 16 yn gysurus (cot i faban ar gael). O fod yn darparu cyflenwad o goed diderfyn ar gyfer y llosgwr logiau a thanau i fod yn rhoi croeso i chi ddod â'ch merlod eich hun - nid oes llawer na all y Coets Dŷ ddygymod ag ef. Rydym yn hapus i archebu  o flaen llaw unrhyw weithgareddau sydd gennym i'w cynnig - rhowch wybod i ni ymlaen llaw ac fe fydd y cyfan yn eich croesawu. Dyma rai cynlluniau llawr (nid wrth raddfa): cliciwch ar y cysylltiadau hyn ar gyfer y llawr gwaelod a'r llawr cyntaf. Mae’r llety yn cynnwys:

 • cegin deulu odidog, ynghyd ag Aga a stôf llosgi coed
 • ystafell fwyta gain
 • parlwr
 • ystafell chwarae gyda thenis bwrdd
 • feranda’n wynebu’r de - perffaith ar gyfer tywydd garw
 • gardd furiog breifat
 • 3 ystafell wely ddwbl maint brenin (1 cawod en suite gyda thoiled)
 • 2 ystafell wely ddwbl, y ddwy gyda basnau ymolchi
 • 2 ystafell wely ddwbl (1 gyda chawod en suite a thoiled, 1 gyda basn ymolchi)
 • 1 ystafell ddwbl fechan bellach
 • 3 ystafell ymolchi
 • ystafell amlbwrpas gyda pheiriant golchi, sychwr a rhewgell gist
 • gwresogi gyda boiler biomas

Gall ein gwesteion sy'n treulio'r Nadolig gyda ni gael gosod un o'n coed Nadolig ein hunain mewn lle o falchder yn y tŷ - cofiwch adael digon o le ychwanegol yn eich pacio ar gyfer eich addurniadau!

CHSE-5-Small.jpg CHSE-detail2.jpg CHSE-detailSmall.jpg Coach-house-angle.jpg Coach-house-approach.jpg Coach-house-bath.jpg Coach-house-bed-1.jpg Coach-house-bed-2.jpg Coach-house-bed-3.jpg Coach-house-bed.jpg Coach-house-detail.jpg Coach-house-dining.jpg Coach-house-front.jpg Coach-house-games.jpg Coach-house-kit-1.jpg Coach-house-kit-2.jpg Coach-House-main.jpg Coach-house-sitting.jpg