Crogen Estate

Change Language Wales UK

Mae Bryn Awel yn fwthyn cywrain Gradd II Rhestredig wedi ei osod ar wahân. Mae'r eiddo yn mwynhau y golygfeyddpanoramig  mwyaf trawiadol o  ben uchaf  Dyffryn y Ddyfrdwy. Mae hefyd yn cynnig preifatrwydd a chyfle i neilltuo,  mae'n guddfan rhamantus perffaith. Y llety yn cynnwys:

  • ystafell fyw/ fwyta gyda lle tân agored mawr gyda stôf llosgi coed
  • cegin arddull gali
  • ystafell gawod gyda thoiled
  • Mae'r cyfan o’r llawr 1af yn ystafell wely gyda gwely maint brenin
  • gwres canolog  drwy'r ty
  • Teledu, DVD
  • peiriant golchi, sychwr
  • Y tu allan mae digonedd o le parcio ar gyfer 2 gar, ac mae patio preifat ynghyd â dodrefn gardd

Ni chaniateir ysmygwyr nac anifeilaid anw

BA-view.jpg BAwel-bed.jpg BAwel-dining.jpg BAwel-doorway.jpg BAwel-main.jpg BAwel-sitting.jpg