Crogen Estate

Change Language Wales UK

Penwythnosau, gwyliau byr a gwyliau

Rydym eisiau i chi gael amser eich bywyd a byddwn yn gwneud popeth yn ein gallu i sicrhau y bydd angen i chi ddychwelyd dro ar ôl tro. Ein nod yw gwneud eich ymweliad â Chrogen yn brofiad hollol unigryw: Rhinwedd bodolaeth Crogen yw ymwneud â ffrindiau a theulu. Ceir yma breifatrwydd a'r ymdeimlad o neilltuo, mae'n amlwg i weld pam fod nifer o'n gwesteion yn dychwelyd o flwyddyn i flwyddyn.

Mae'r llety yn wirioneddol hyfryd. Mae'r Coets Dŷ ar y stâd yn cysgu 16, yr adain yng Crogen yn cysgu 6 yn ychwanegol a'r bwthyn rhestredig Gradd II yn cynnig llety clyd i gwpl. Mae'r Gwely a Brecwast teuluol cyfagos (ychydig dros yr afon o Crogen) Yn cynnwys dau dŷ cysylltiol, sy'n cysgu 12 i gyd: ar ysgubor yn cael ei redeg yn unig fel G a B; yna yn y ffermdy ceir dewis o wely a brecwast neu bod yn hunan-arlwyol (am ragor o fanylion, ewch i Dolgadfa). Ar gyfer priodasau, rhai partïon chwaraeon neu ddigwyddiadau corfforaethol, ceir llety pellach (ar gais) yn y prif dŷ. At ei gilydd, gallwn ddarparu gwelyau ar gyfer hyd at 50 o westeion tra'n llwyddo i gadw y teimlad o fod yn gartref teuluol. Gellir gweld y prisiau yn yr adran Gwybodaeth Ddefnyddiol o dan Tariffau.

Boed yn heddwch ac ymlacio, neu ddarganfod man tawel yng nghefn gwlad heb ei ddifetha neu efallai gêm o dennis ac yna cerdded yn gyflym ymhlith mynyddoedd y stâd, o oedran 7 i 70, mae amrywiaeth gwych o weithgareddau awyr agored i gadw pawb yn hapus. Os ydych yn teimlo'n fentrus, yna mae gan ein chwaer gwmni, Get Wet, gwrs rhaffau uchel, pledu paent a rafftio ar y fwydlen. Os ydych chi'n teimlo fel archwilio mwy o Gymru, rydym dafliad carreg o Barc Cenedlaethol Eryri, yn ogystal â Llyn Tegid ac yna Llangollen gyda'i threnau stêm ac Eisteddfod Rhyngwladol flynyddol, ar cyfan ddim ond taith fer i ffwrdd. Os ydych yn hoffi chwaraeon y wlad, gallwch roi cynnig ar bysgota neu saethu; os ydych yn hoffi darganfod cefn gwlad ar droed, gallwch chi gychwyn o fewn 2500 erw ‘r stâd.