Crogen Estate

Change Language Wales UK

Croeso

Crogen - Stâd heddychlon mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol yn Sir Ddinbych, Gogledd Cymru yw Crogen, sy'n cynnwys mynyddoedd, coedwigoedd a'r Afon Ddyfrdwy. Unwaith y byddwch yn cyrraedd yma, rydych yn eich byd bach eich hun, yn rhydd o straen bywyd. Mae'n lleoliad gwirioneddol unigryw, ac eto dim ond 3 ½ awr o ganol Llundain a 2 awr o Birmingham, Manceinion a Lerpwl.

mpu-wel.jpg eco-welsh.jpg wedding-welsh.jpg getfit-welsh.jpg

Mae'n cynnig lleoliad unigryw a hyfryd iawn ar gyfer seremonïau priodas, digwyddiadau corfforaethol, 'bootcamps', penwythnosau chwaraeon, partïon teulu, a gwyliau gweithgaredd. Mae popeth a wnawn yn Crogen yn bwrpasol ar eich cyfer chi a'ch gwesteion - boed yn ffrindiau, cydweithwyr, neu'r ddau! - Byddwn yn gwneud popeth y gallwn i wneud eich digwyddiad neu wyliau personol - mae'n ymwneud â chi a'ch gofynion.

Cred teulu'r Robertson fod hamdden a chadw'n iach yn ffordd o fyw, ond mae'n bwysig ei wneud yn hwyliog. Mae cymaint i'w wneud yn llythrennol ar garreg y drws: o gerdded i bysgota, tenis i rafftio, rhaffau uchel i feicio mynydd - does dim ots os ydych chi yma gyda theulu neu gyda chydweithwyr, mae rhywbeth i apelio at bawb. Mae gennym wlau ar gyfer 50 o bobl; llety yn ein 'Coets Dŷ', bwthyn, adain a lleoliadau eraill o fewn terfynau'r ystad. Mae Crogen yn lle ysblennydd ac eto personol iawn, yn cael ei redeg fel cartref teulu a busnes sydd ag effeithlonrwydd hamddenol.

22

Mar

Spring wedding themes for 2016

              We absolutely love it when Spring arrives here at Crogen. Although long winter nights, crisp frosty mornings and roaring log fires...

Read More »

07

Nov

A colour packed wedding theme

We were so lucky to host a wedding for Phil and Sarah earlier this year.  This great fun couple really knew what they wanted from their wedding, a relaxed atmosphere, lots of fun and plenty of colour...

Read More »