Crogen Estate

Change Language Wales UK

Gyfarwyddiadau


Rydym yn agosach nag a feddyliech - dim ond 3 ½ awr o Ganol Llundain a 2 awr o Birmingham, Manceinion a Lerpwl ...

 

Sylwch: Wrth ddefnyddio eich SatNav, ichi fod yn  ymwybodol nad yw'r cod post yn eich cyfeirio yn union at ein drws! Edrychwch am ein porthdy du  a gwyn ar fin  y B4401, sydd filltir ymhellach ymlaen na’r fan y bydd eich SatNav yn mynd â chi, os ydych yn dod o'r dwyrain.


O'r Gogledd Orllewin

 • A494 drwy Queensferry, cymerwch yr A55 tuag yn ôl i gyfeiriad Caer. Ymadael ar y gyffordd gyntaf (A550 Bwcle) cymryd y 4ydd allanfa oddi ar gylchfan (arwydd A550 Bwcle, Penyffordd, Padeswood)
 • Wrth y 3ydd cylchfan, trowch i'r dde ar yr A5104 (arwydd Corwen a Gorsaf Penyffordd).
 • Ar gyffordd gyda'r A541, trowch i'r chwith ac yna’n union i’r dde gan aros ar yr A5104 (arwydd Corwen, Llandegla, Pontybodkin).
 • Ar ôl tua 6 milltir, ger 2il set o oleuadau, ewch yn syth ar draws y gyffordd groesgam, gan aros ar yr A5104 i Gorwen.
 • Ar ôl tua 8 milltir, trowch i'r chwith ar yr A5 tuag at Gorwen.
 • Ewch ymlaen am tua ¾ milltir dros y bont a chymryd y troad 1af i'r dde ar y B4401 (arwydd Llandrillo, Llandderfel).
 • Parhewch ar y B4401 trwy Gynwyd a Llandrillo gan dilyn yr arwyddion ar gyfer Llandderfel.
 • Tua 1 ½ milltir o Landrillo, cadwch olwg am ganolfan weithgareddau ar y chwith a elwir yn Get High, Get Shot, Get Wet. Ar ôl ychydig gannoedd o lathenni yn rhagor, bydd y porthdy sydd â’i lun uchod i’w weld ar eich ochr dde.
 • Trowch i mewn drwy'r giât agored. Ewch ymlaen yn araf drwy'r stâd. Lle mae'r ffordd yn fforchio arhoswch i fyny at y chwith ac mae’r Coets Dŷ  100 llath ymhellach ar y dde.

 

O Ganolbarth a De Lloegr

 • O'r M6 cymerwch yr M54 i Telford a'r Amwythig.
 • Ger yr Amwythig, dilynwch yr A5 ymlaen i Groesoswallt.
 • Ger Croesoswallt trowch i'r dde ar ffordd osgoi a dilynwch yr arwyddion am yr A5 i Langollen.
 • Dilynwch yr A5 drwy Langollen ac ymlaen i Gorwen.
 • Dilynwch yr A5 drwy Gorwen tuag at Betws-y-Coed.
 • Ar ôl ychydig trowch i'r chwith ar y B4401 (arwydd Llandrillo, Llandderfel).
 • Dilynwch y cyfarwyddiadau uchod.

 

Safle Glanio Hofrennydd ar gael ar gais

Gorsafoedd trên:
Rhiwabon (pris tocyn tacsi tua £35) neu Caer (pris tocyn tacsi tua £50)
(DS i ddod i orsaf Rhiwabon, mae'n rhaid i chi newid yng Nghaer)

Cwmni tacsi - Acid Travel 07731 688200 / 01978 861497
enquiries@acidtravel.co.uk