Crogen Estate

Change Language Wales UK

lleoliadau ffilm

Mae Crogen yn adeilad rhestredig Gradd II * yn dyddio’n ôl i 1380. Mae blaen y tŷ yn arddangos pensaernïaeth gothig gyda llawer o nodweddion gwreiddiol. Mae gweddill y tŷ yn dyddio o 1837.

Mae'r gilt-waith i'r nenfwd yn yr ystafell fwyta, lle tân mawr cerrig a llawr mahogani wedi aros yr un fath. Gyda 12 ystafell wely, parlwr, ystafell fwyta, ystafelloedd eistedd niferus, cegin wreiddiol (gyda storfeydd bwyd a phantri), seleri a thiroedd godidog, mae Crogen yn blasty gwledig clasurol gyda phosibiliadau ffilmio a thynnu lluniau diddiwedd.

Mae heddwch ac ar wahanrwydd hefyd yn "allweddol" yma. Nid oes unrhyw gymdogion ac nid oes unrhyw sŵn cefndir. Gyda pharcio ar gyfer ymhell dros 100 o geir a llety ar y safle ar gyfer hyd at 50, dyma rai o'r manteision i'r lleoliad unigryw a hudolys hwn. I drefnu rhagolwg, cysylltwch â ni. Rydym wedi cofrestru ar hyn o bryd gyda Lleoliadau Sarah Eastel, y Bartneriaeth Lleoliad a'r BBC.