Crogen Estate

Change Language Wales UK

Corfforaetholau a gwyliau chwaraeon

"Roedd bod yn gallu cynnal: gweithdy, derbyniad diodydd, cyfarfod bwrdd, Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, swper parti a phob pryd bwyd, gan gynnwys brecwast  gweithiol, mewn un lle o fewn 24 awr yn her, ond fe ddelioch â’r cyfan heb gyffroi dim... "

Beth bynnag yw eich briff, byddwn yn cynnig yr amgylchedd ac awyrgylch perffaith ar gyfer eich digwyddiad. Boed yn lansiad cynnyrch unigryw, cyfarfod preifat, ymarfer adeiladu tîm neu’n ddiwrnod teuluol i gwmni- byddwn yn mynd yr ail filltir yna er mwyn cynnig yr amgylchedd perffaith i chi, eich gwesteion a'ch cydweithwyr. Mae Crogen yn le neilltuol, heb fod yn tynnu sylw ato’i hun ac yn heddychlon, gan ei wneud yn lleoliad gwirioneddol 'flaenllaw' lleoliad i greu unrhyw ddigwyddiad corfforaethol. Gallwch chi ddod am y diwrnod - neu aros!

Ein nod masnach yw effeithlonrwydd hamddenol. Ynghyd â’n profiad i gyd yn y diwydiant gwasanaeth, gallwn ragweld a chyflawni eich anghenion mewn ffordd proffesiynol, ond anymwthiol. Dylai ein 'dewislen' o weithgareddau awyr agored  apelio at bob cynrychiolydd: pa un a yw yn daith wedi'i harwain ar frryniau a mynyddoedd y Stâd, yn wersyll lesewch (bootcamp) gyda thema, gweithgareddau  adeiladu tîm wedi eu teilwra ar eich cyfer yn Get Wet, neu gyfeiriannu heriol – chi sy’n dewis. Mae pob digwyddiad corfforaethol yn cael ei deilwra'n arbennig ar eich cyfer: mae angen rhybudd ymlaen llaw er mwyn i ni gael amser i drefnu a darparu ar gyfer eich gofynion. Fel arall, rydym yn hapus i 'logi’r’ Stâd os byddai'n well gennych ddefnyddio rhywyn o’r tu allan i drefnu eich digwyddiad a dod a’ch arbenigwyr eich hun gyda chi.

Chi sy’n dewis sut y byddwch yn cloi eich diwrnod. Gellir cynnal partïon cinio preifat – ac arlwyo ar eu cyfer - yn yr ystafell fwyta gain gyda thanllwyll o dân, neu gall fod y bydd barbeciw byrfyfyr ar lannau’r  Afon Ddyfrdwy yn fwy at eich dant. Naill ffordd neu'r llall, byddwn yn gwneud yr holl drefniadau.  Ffoniwch ni i siarad am eich anghenion, a phrisio.