Crogen Estate

Change Language Wales UK

Bootcamps gyda CMF

Gwersylloedd llesewch (Bootcamps) gyda CMF
Campiau lesewch cyntaf:
BENYW YN UNIG 6ed-10fed Ionawr 2012
GWRYW YN UNIG: 16eg-20fed Chwefror 2012

Dyma fenter newydd gyffrous yn Crogen: rydym yn cydweithio efo Civilian Military Fitness (CMF) er mwyn gynnig gwersylloedd ffitrwydd i chi gan ddefnyddio eu tîm o hyfforddwyr sy’n gyn filwyr, fel y bydd gennych gyngor arbenigol a hyfforddiant i sicrhau eich bod yn cyrraedd eich nodau ffitrwydd - beth bynnag y bônt. Rydym yn cynnig 5 o ddyddiau  gwersylloedd preswyl ffitrwydd: mae'r rhain yn cyfuno ffitrwydd steil milwrol a gynigir gan CMF, gan gynnwys rhaglen o weithgareddau fel cwrs rhaffau uchel, rafftio a saethu peli paent a gynigir gan 'Get Wet', gyda'r llety ardderchog a gynigir ar y safle yng Nghrogen .

Mae gan y staff yn CMF i gyd flynyddoedd o brofiad ym maes iechyd a ffitrwydd a meysydd cysylltiedig. Fel tîm, maent yn cynnig gwasanaeth gwella iechyd, ffitrwydd a siâp a cholli pwysau gorau sydd ar gael i unrhyw un sy'n dymuno cymryd rhan yn y math hwn o brofiad. Bydd CMF hefyd yn eich arfogi â'r wybodaeth gywir ar faeth ac ymarfer corff er mwyn i chi, y cleient, allu cynnal arferion da, realistig a chyraeddadwy pan fyddwch yn dychwelyd adref ar ôl eich profiad yma yng Nghrogen.

Mae'n bwysig cofio na all colli pwysau a ffitrwydd gael ei gyflawni heb y diet cywir. Ynghyd â'r rhaglenni ymarfer corff a gynlluniwyd yn benodol, byddwn yn darparu cynllun pryd bwyd maethlon trwy gydol y cwrs fydd yn cael ei goginio ar y safle. Mae'r cynllun pryd bwyd wedi ei gynllunio i'ch cynnal yn ystod yr ymarfer effaith uchel, felly peidiwch â phoeni: ni fyddwch yn llwgu! Dyma fwydlen sampl am ddiwrnod ar Wersyll Lesewch Crogen.

Mae'r rhaglenni ffitrwydd yn ffordd wych o gadw'n heini a thynhau y cyhyrau ac yn eich galluogi i adael gyda'r offer, cefnogaeth ac, yn bwysicaf oll, yr hyder i barhau â'r rhaglen am yn hir ar ôl i chi ein gadael ni. Cliciwch ar y ddolen hon i gael Rhaglen esiampl o’r hyfforddiant yr ydym yn gobeithio fydd o gymorth i chi.

Mae’r cyrsiau yn rhedeg o ddydd Llun (cyrraedd am 11:00yb) i ddydd Gwener (gadael am 12:00 yp) ac yn gyfyngedig ar hyn o bryd i gyrsiau un rhyw yn unig. Mae'r holl leoedd yn rai preswyl a’r gost  yw £ 1,250 y pen. Bydd Llety ar gyfer yr holl Gyrsiau Llesewch ar  gael yn Y Coets Dŷ yng Nghrogen (cliciwch yma am Gyfarwyddiadau).

 Argraffwch y ffurflen hon (LINK) i archebu eich lle ac argraffwch a darllennwch ein  Telerau Busnes: Gwersylloedd Llesewch. Diolch i chi!

I archebu eich lle, gallwch gysylltu â griff@crogenestate.co.uk